MI plus

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Programi

Objavljena anketa: Kulturne potrebe i obrasci kulturne potrošnje u Istarskoj županiji

U tijeku je istraživanje o kulturnim potrebama i obrascima kulturne potrošnje građana u Istarskoj županiji. Istraživanje je dio projekta Mi plus, kojega su nakon višegodišnje […]

U potrazi za izgubljenim prostorom – rezultati natječaja za vizualne i tekstualne radove na temu (ne)korištenja javnih prostora

Nakon pregledavanja 26 pristiglih prijava na natječaj za vizualne i tekstualne radove na temu (ne)korištenja javnih prostora U potrazi za izgubljenim prostorom, stručni žiri Labin […]

Mediakult radionice u srednjim školama u Buzetu i Bujama

U sklopu Mediakulta, jedne od aktivnosti projekta Mi plus kojega provodi istoimena platforma, ovog tjedna su u Srednjoj školi Buzet i Srednjoj školi “Vladimir Gortan” […]

Drugi dan radionice „Kultura, sudioništvo i socijalna integracija – do boljeg zadovoljenja kulturnih potreba”

Trodnevni edukacijski ciklus „Kultura, sudioništvo i socijalna integracija – do boljeg zadovoljenja kulturnih potreba” MI plus projekta, nastavio je s radom u srijedu, 29. svibnja […]

Započele radionice „Kultura, sudioništvo i socijalna integracija – do boljeg zadovoljenja kulturnih potreba”

Trodnevni edukacijski ciklus „Kultura, sudioništvo i socijalna integracija – do boljeg zadovoljenja kulturnih potreba” MI plus projekta, započeo je s radom u utorak, 28. svibnja […]

Najavljene radionice Mi plus projekta: „Kultura, sudioništvo i socijalna integracija – do boljeg zadovoljenja kulturnih potreba” (28-30. 5. 2019. Pula – Rovinj – Poreč)

Trodnevni edukacijski ciklus radionica Mi plus projekta „Kultura, sudioništvo i socijalna integracija – do boljeg zadovoljenja kulturnih potreba” najavljen je na konferenciji za novinare održanoj […]

Radionice: „Kultura, sudioništvo i socijalna integracija – do boljeg zadovoljenja kulturnih potreba”

28.-30. 5. 2019. Pula – Rovinj – Poreč Trodnevni edukacijski ciklus „Kultura, sudioništvo i socijalna integracija – do boljeg zadovoljenja kulturnih potreba” ima za cilj […]

Održana konferencija o javno-civilnom partnerstvu i sudioničkom upravljanju u kulturi (Bale – 21. i 22. ožujka)

Nova javna kultura počiva na suodgovornosti, suodlučivanju i suradnji na ravnopravnim osnovama U okviru projekta MI plus, partneri okupljeni u istoimenoj platformi organizirali su konferenciju […]

Najavljena konferencija o javno-civilnom partnerstvu i sudioničkom upravljanju u kulturi MI plus projekta u Balama

“Izazovi održivosti partnerstava temeljenih na sudioničkom upravljanju” Konferencija o javno-civilnom partnerstvu i sudioničkom upravljanju u kulturi “Izazovi održivosti partnerstava temeljenih na sudioničkom upravljanju”, najavljena je […]

Konferencija o javno-civilnom partnerstvu i sudioničkom upravljanju u kulturi

21. i 22. ožujka 2019., Palača Soardo Bembo, Općina Bale – Comune di Valle

Programi