MI plus

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Kontakt

Adresa: Gajeva 3, 52100 Pula

Kontakt osoba: Marino Jurcan, voditelj projekta

E-mail: info@miplus.hr

Broj telefona: +385 (0)52 544266

Kontakt