MI plus

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

MI plus : Novosti,Predavanja,Programi : 11/08/2020

Održana predavanja Reality Painting u Buzetu

Predavanja Reality Painting održana su prošloga petka u sklopu projekta Mi plus i u dvorištu Narodnog doma Pučkog otvorenog učilišta Buzet, gdje su se polaznici pod vodstvom Nicol Rodić i Marka Bolkovića upoznali s osnovama 3D mappinga, a u cilju njegove realizacije na dijelu fasade javnog objekta, Narodnog doma.

Na prvom predavanju objašnjeno je što je mapping i kako izgleda izrada njegovog koncepta te su polaznicima pokazane prave zgrade za koje će izraditi crteže. Nakon toga je počela priprema koncepta i zajednička razrada aktivnosti. Na drugom predavanju voditelji su savjetodavno pomagali polaznicima u pripremi crteža na prethodno pripremljenom predlošku s iscrtanom fasadom, odnosno objašnjavali su im kako će što izgledati na zgradi u cilju lakše vizualizacije. Istovremenu su sa svakim polaznikom individulano prokomentirali realizirane radove. Nakon drugog predavanja izrađen je koncept i motivi za partecipativnu prezentaciju, koja će ovisno o epidemiološkim mjerama biti održana uživo ili online.

Realizirani crteži bit će digitalizirani i predstavljeni putem 3D mappinga na četiri odabrana javna objekta koji imaju potencijal da postanu budući produkcijski centar za nove medije – u Pazinu, Balama, Buzetu i Bujama, a u cilju da se nova fasada realizira u budućnosti. Predavanjima u organizaciji udruge Sonitus iz Pule želi se uključiti djecu u kreativno promišljanje o potencijalima prenamjene napuštenih prostora te u proces donošenja odluka i organizaciju događaja.

Projekt Mi plus je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

 

 

 

Održana predavanja Reality Painting u Buzetu