MI plus

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

MI plus : Novosti,Programi : 27/10/2020

Online prezentacija video mappinga – Reality Painting

U sklopu projekta Mi plus pulska udruga Sonitus realizirala je četiri 3D mappinga na isto toliko javnih objekata u gradovima koji su ponudili potencijalne prostore za smještaj budućeg produkcijskog Centra za suvremenu umjetnost i nove tehnologije – Balama, Pazinu, Buzetu i Bujama. Crteže je napravilo 80-ak djece tijekom osam predavanja Nicol Rodić i Marka Bolkovića održanih ne samo u navedenim gradovima, već i u Dječjem vrtiću Neven Rovinj, odnosno Područnom odjeljenju Bale.

Polaznici su se upoznali s osnovama 3D mappinga i izradom njegovog koncepta, nakon čega su im pokazane prave zgrade za koje su uz pomoć predavača izrađivali crteže na prethodno pripremljenom predlošku s iscrtanom fasadom. Rodić i Bolković su objasnili kako će crteži izgledati na zgradi u cilju lakše vizualizacije te su sa svakim individualno prokomentirali realizirane radove. Potom su izrađeni su koncept i motivi za partecipativnu prezentaciju koja je trebala biti održana uživo na četiri lokacije, ali je zbog epidemioloških mjera i u cilju sprečavanja širenja zaraze Covidom19 preoblikovana u digitalnu.

Cilj aktivnosti bio je i da se u budućnosti nova fasada budućeg Centra realizira, dok se predavanjima željelo uključiti djecu u kreativno promišljanje o potencijalima prenamjene napuštenih prostora te u proces donošenja odluka i organizaciju događaja.

Buje – Pučko otvoreno učilište, 19. rujna 2020.

Pazin – Društveni centar Veli Jože, 19. rujna 2020.

Buzet – Narodni dom, 17. rujna 2020.

Bale – staro kino, 15. rujna 2020.

Online prezentacija video mappinga – Reality Painting