MI plus

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

MI plus : Novosti,Predavanja,Programi : 27/07/2020

Predavanja Reality Painting u Pazinu

U sklopu projekta Mi plus kojega provodi istoimena platforma, u petak, 31. srpnja, ispred prostora Društva Naša djeca Pazin u Društvenom centru Veli Jože u Pazinu bit će održana predavanja pod nazivom “Reality Painting”. Uz pomoć voditeljice Nicol Rodić polaznici će od 18.30 sati pripremati koncept, zajednički razraditi aktivnost i realizirati crteže za fasade četiri odabrana javna objekta koji imaju potencijal da postanu budući produkcijski centar za nove medije. Nakon toga će izraditi koncept i motive za naknadnu participativnu prezentaciju, koja će ovisno o epidemiološkim mjerama biti održana uživo ili online.

Realizirani crteži bit će digitalizirani i predstavljeni putem 3D mappinga na odabranim javnim objektima u Pazinu, Balama, Buzetu i Bujama u cilju da se nova fasada realizira u budućnosti. Predavanjima u organizaciji udruge Sonitus iz Pule želi se uključiti djecu u kreativno promišljanje o potencijalima prenamjene napuštenih prostora te u proces donošenja odluka i organizaciju događaja.

Reality Painting je prethodno održan u Balama, a ugostit će ga još Buzet (7. kolovoza) i Buje.

Predavanja Reality Painting u Pazinu