MI plus

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

MI plus : Novosti,Programi : 28/10/2020

Prezentacija digitalne publikacije Mi plus projekta

Javna prezentacija završne digitalne publikacije Mi plus projekta postavljena je u prostoru MMC-a Bale – Valle u srijedu, 28. listopada 2020. godine, a svi zainteresirani za budući produkcijski Centar za suvremenu umjetnost i nove tehnologije koji bi se trebao smjestiti u starom baljanskom kinu moći će je pogledati do 19. studenog 2020., radnim danom od 8 do 16 sati.

Publikacija sadrži informacije o provedenom istraživanju za četiri odabrana javna prostora u Balama, Pazinu, Buzetu i Bujama koji su bili ponuđeni za smještaj budućeg produkcijskog centra za nove medije, smjernicama i opisu razvijenog modela sudioničkog upravljanja te prijedlozima za oblikovanje sadržaja centra.

Publikacija je dostupna u tiskanom izdanju u MMC-u Bale, a moguće ju je preuzeti i u PDF izdanju na sljedećoj poveznici:

Mi plus publikacija

Na jednom od ekrana u MMC-u svi zainteresirani moći će pogledati i sve glavne programe održane u sklopu Mi plus projekta:

Na drugom ekranu prikazuju se idejni projekti obnove starog kina u Balama polaznika međunarodne arhitektonske radionice Bale Valle Architectural Workshop održanog u Balama od 12. do 19. rujna 2020. godine pod mentorstvom Mateja Blenkuša i Antuna Sevšeka:

Uz to, zainteresirani mogu pogledati video radove s pojedinih aktivnosti u kojima su sudjelovali najmlađi iz navedenih gradova – Radionice Djeca i arhitektura i Reality Paintinga:

Dvogodišnji projekt Mi plus rezultat je višegodišnje suradnje više aktera – udruga Metamedij, Faro 11, Sonitus, Labin Art Express X.X.I. i Društva arhitekata Istre DAI-SAI te Istarske kulturne agencije IKA-ACI – koji se bave nezavisnom kulturom i novomedijskom umjetnošću te zagovaranjem boljeg pozicioniranja iste u cijeloj županiji. Cilj je osigurati dugoročni i održivi okvir za suradnju OCD-a i javnog sektora te razvoj suradničkih programa nezavisne kulture i novomedijske umjetnosti i time stvoriti uvjete za osnivanje centra za produkciju i nezavisnu kulturu u Istri po principu civilno-javnog partnerstva.

Projektom su održane teorijske i praktične edukacije na temu umrežavanja, ko-kreacije i modela suradnje između civilnog i javnog sektora, kreativnog promišljanja te socijalnog uključivanja. Također, održane su radionice i događaji koji uključuju građane, s naglaskom na mlade, te doprinose kulturnom i umjetničkom sadržaju zajednice. Jedna od aktivnosti projekta bila je namijenjena i istraživanju potencijala prostora budućeg centra kao i ispitivanju potreba građana. Na taj način projekt je doprinio razvoju učinkovitog, otvorenog i participativnog modela upravljanja u kulturi.

Prezentacija digitalne publikacije Mi plus projekta