Prezentacija istraživanja kulturnih potreba i interesa građana

Istraživanje koje doc. dr. sc. Krešimir Krolo i doc. dr. sc. Željka Tonković proveli za potrebe Mi plus projekta imalo je za cilj utvrditi obrasce … Nastavi čitati Prezentacija istraživanja kulturnih potreba i interesa građana