MI plus

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

MI plus : Novosti,Predavanja,Programi : 08/09/2020

Produljen rok za prijavu na Bale Valle Architectural Workshop – Future centers

Rok za prijavu na međunarodnu arhitektonsku radionicu Bale Valle Architectural Workshop (BVAW) – Future centers produljen je do 10. rujna. Radionica će biti održana u Balama od 12. do 19. rujna 2020. godine pod mentorstvom Mateja Blenkuša (Ljubljana) i Antuna Sevšeka (Zagreb), a namijenjena je studentima arhitekture i mladim arhitektima.

Prijaviti se možete na ovoj poveznici:

PRIJAVNICA

Više informacija o radionici možete pronaći na ovoj poveznici:

Bale Valle Architectural Workshop (BVAW) – Future centers

Produljen rok za prijavu na Bale Valle Architectural Workshop – Future centers