MI plus

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

MI plus : Novosti : 07/01/2020

U potrazi za izgubljenim prostorom – natječaj za vizualne i tekstualne radove na temu (ne)korištenja javnih prostora

Snimili ste kratki video, film ili fotografiju o zapuštenom, derutnom ili neadekvatno (is)korištenom javnom prostoru? Napisali ste o tome priču ili esej? Prijavite se na natječaj za amaterske radove na temu (ne)korištenja javnih prostora, koji u sklopu projekta Mi plus, sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, raspisuje Labin Art Express XXI (L.A.E. XXI).

Participativni natječaj otvoren je za širu javnost, a na njega je moguće prijaviti kratki film ili video uradak, fotografiju, priču ili esej. Njime se želi potaknuti uključivanje lokalne zajednice u diskurs o praznim, ruševnim ili poluoživljenim lokacijama, ali i na pružanje kreativnog doprinosa u osvješćivanju i istraživanju problematike te eventualnom predlaganju ideja i rješenja za korištenje prostora za potrebe građana.

Stručni žiri koji čine Dean Zahtila, Damir Stojnić i Ivona Verbanac odabrat će osam najboljih radova koji će tijekom proljeća 2020., u sklopu putujuće izložbe, biti predstavljeni u gradovima projektnih partnera: Puli, Rovinju i Labinu.

Upute za prijavitelje:

Prijava mora biti u Word ili PDF formatu i treba sadržavati:

– ime i prezime autora ili udruge/umjetničke organizacije (obavezan je popis članova)

– podatke o autoru: kontakt, kratka biografija (maksimalno jedna kartica teksta) i portfolio (maksimalno 20 MB) ili poveznica na web-stranicu sa svim navedenim podacima

– naziv i opis rada: umjetnički koncept i opis rada (do pet kartica teksta)

– film ili video uradak: maksimalno trajanje do tri minute, a prihvatljivi formati su MOV/MP4/MPG/AVI

– fotografije: najviše 10 komada, JPG format, najmanje 254 dpi, 3000 piksela za dužu stranu, maksimalna veličina datoteke je 4 MB

– priča/esej: dužina do 10 kartica.

Prijave s naznakom „U potrazi za izgubljenim prostorom“ treba poslati isključivo elektronskom poštom na lae@pu.t-com.hr najkasnije do 8. ožujka 2020. godine, u 23:59 sati. Za slanje materijala veličine preko 10 MB molimo da koristite WeTransfer ili drugi sličan servis.

O ishodu natječaja prijavitelji će biti obaviješteni do 15. ožujka 2020. godine.

Projekt Mi plus usmjeren je ka postavljanju temelja budućeg županijskog produkcijskog centra za nove medije čije je otvaranje predviđeno Istarskom kulturnom satrategijom za razdoblje 2014.‒2020. Njime se ujedno želi osigurati dugoročni i održivi okvir za suradnju OCD-a i javnog sektora te razvoj suradničkih programa nezavisne kulture i novomedijske umjetnosti. Projekt se sastoji od niza aktivnosti – od edukacija na temu umrežavanja, sukreacije i modela suradnje civilnog i javnog sektora, kreativnog promišljanja struke i mladih, socijalnog uključivanja građana, pa sve do istraživanja potencijalnih lokacija centra i potreba lokalnog stanovništva. Na taj način doprinijet će se razvoju učinkovitog, otvorenog i participativnog modela upravljanja u kulturi. Uz Faro 11, LAE i DAI-SAI, u projekt su još uključene udruge Metamedij i Sonitus te Istarska kulturna agencija (IKA-ACI).

“Područja književne, likovne i filmske umjetnosti predstavljaju bitan medij pri komunikaciji problematike vezane uz prostor grada. Sadržajem i porukama koje literarni i vizualni radovi prenose moguće je upozoriti javnost, potaknuti razmišljanje i raspravu o relevantnim temama koje terete urbani prostor poput: neiskorištenih, zanemarenih i zaboravljenih gradskih prostora, degradacije postojećeg urbanog tkiva povijesnih jezgri, neravnoteže javnih, polujavnih i privatnih sadržaja, koncentracije urbanih događaja isključivo u ljetnim mjesecima, nemogućnosti formalnog sudjelovanja u kvalitativnim promjenama razvoja grada i slično. Ujedno, pruža se mogućnost posredovanja različitih scenarija o budućem korištenju i revitalizaciji tih prostora.

“Osmišljavanje nekog mjesta (engl. placemaking) grupni je proces u kojem građani, stručnjaci i predstavnici vlasti zajedno oblikuju sferu javnosti te se temelji na uključivanju i kolektivnom vlasništvu. S obzirom na to da suradnja spomenutih aktera prečesto izostaje, tim više se javlja potreba za osvješćivanjem i edukacijom građana o nužnosti aktivacije i korištenja javnih prostora za potrebe građana, i to u svrhu očuvanja urbaniteta i mentaliteta grada.

“Privremeno korištenje može biti važan čimbenik u procesu oživljavanja nekorištenih prostora, bilo da se radi o zgradama, dijelovima zgrada ili otvorenim površinama. Dok nekorištenje prostora često vodi u njihovo propadanje i degradiranje neposredne okoline, privremeno korištenje utječe na podizanje ekonomske, društvene ili kulturne vrijednosti samog prostora i njegove okoline. Istovremeno, ono poboljšava uvjete u prostoru za razvoj različitih djelatnosti i urbanih zajednica. Time se bitno pridonosi poticanju kreativnih i društveno aktivnih skupina i pojedinaca, a indirektno i podizanju kvalitete te raznovrsnosti života u gradskim četvrtima. Suvremeni javni prostor može poprimiti bilo koji oblik. Bilo da je privremeni ili stalni, smjelo ili suptilno uređeni, ova društveno inicirana mjesta potiču interakcije u urbanom okruženju. Čin oživljavanja javnih površina suprotstavlja se trendu privatizacije. Umjesto toga, svaka atraktivna i maštovita nova prilika da se posreduje u suvremenom predjelu vraća nas u oblast javnih prostora.

“Grad i urbanitet stalan su izvor inspiracija svih vrsta umjetničkih djela, od imaginarnih Nevidljivih gradova Itala Calvina do Le Corbusierovih putopisnih bilježaka sa skicama i akvarelima europskih gradova u Putovanju Le Corbusier: Crtanje po putu. Nadahnuće gradovima i javnim prostorima može se primijetiti i u mnogim igranim filmovima poput npr. La grande bellezza  Paola Sorrentina (2013), a posebice u onim znanstveno-fantastičnim kao što je Metropolis Fritza Langa (1927) i brojnim drugim filmovima koji kroz distopijski prikaz gradova u budućnosti predstavljaju vrijedan izvor razumijevanja, kritike i inspiracije suvremenoga društva i grada.” (Breda Bizjak)

Organizator: Labin Art Express XXI (L.A.E. XXI)

Stručni žiri: Dean Zahtila, Damir Stojnić, Ivona Verbanac (L.A.E. XXI)

Sadržaj ovog materijala je isključiva odgovornost Udruge Metamedij, Pula.

U potrazi za izgubljenim prostorom – natječaj za vizualne i tekstualne radove na temu (ne)korištenja javnih prostora