MI plus

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

O projektu

MI plus – razvoj modela sudioničkog upravljanja u kulturi

Cilj projekta MI plus je osigurati dugoročni i održivi okvir za suradnju OCD-a i javnog sektora te razvoj suradničkih programa nezavisne kulture i novomedijske umjetnosti i time stvoriti uvjete za osnivanje centra za produkciju i nezavisnu kulturu u Istri po principu civilno-javnog partnerstva.

Projekt MI plus rezultat je višegodišnje suradnje OCD-a koji se bave nezavisnom kulturom i novomedijskom umjetnošću te zagovaranjem boljeg pozicioniranja iste u cijeloj županiji, zbog čega će se aktivnosti projekta provoditi u 7 različitih gradova IŽ.

Projektom će se ostvariti teoretske i praktične edukacije na temu umrežavanja, ko-kreacije i modela suradnje između civilnog i javnog sektora, kreativnog promišljanja te socijalnog uključivanja. Također, projektom će se razvijati radionice i događaji koji uključuju građane, s naglaskom na mlade, te doprinose kulturnom i umjetničkom sadržaju zajednice. Jedna od aktivnosti projekta namijenjena je i istraživanju potencijala prostora budućeg centra kao i ispitivanju potreba građana. Na taj način projekt će doprinijeti razvoju učinkovitog, otvorenog i participativnog modela upravljanja u kulturi. Razdoblje provedbe projekta je od 29. listopada 2018. do 28. listopad 2020.

Ciljane skupine čine OCD-i koji djeluju na području nezavisne kulture u IŽ te javne ustanove i ostale organizacije u kulturi.

Za projekt “MI plus” dodijeljeno je sveukupno 797.402,28 kn, od čega 677.791,94 kuna sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

O projektu