MI plus

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Partneri

Udruga za razvoj audio vizualne umjetnosti Metamedij

Udruga Metamedij osnovana je 2001. godine s ciljem razvoja audio vizualne umjetnosti, multimedije, internet kulture i kulture općenito te poboljšanja kvalitete života mladih kroz razne edukativne i produkcijske kulturno-umjetničke programe. Tematski se programi udruge neprestano razvijaju i prilagođavaju suvremenim društvenim i kulturnim pitanjima te potrebama korisnika, no konceptualno ostaju fokusirani na eksperimentalnim i transdisciplinarnim pristupima umjetničkom promišljanju i modelima produkcije. Glavni programi koje provodi udruga su Metamedia Lab, Media Mediterranea festival, Novomedijski kultivator te Kulturistra – portal za kulturu Istarske županije. U proteklih je deset godina udruga je imala značajnu ulogu u razvoju sektora izvaninstitucionalnog obrazovanja i kulture mladih i za mlade, kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou.

www.metamedia.hr

Udruga Sonitus

Udruga Sonitus je osnovana je 2008. godine u svrhu promicanja glazbene i audiovizualne umjetnosti. U početku, Sonitus je bio više orijentiran ka glazbenom obrazovanju, produkciji i promociji. Promjena fokusa došla je prirodno kao produkt zajedničkog interesa u kombinaciji sa strašću za novim tehnologijama koje dijele najaktivniji članovi udruge. Rezultat toga je osnivanje neformalnog umjetničkog kolektiva Visualia Group, a 2013. prvog festivala svjetla u Hrvatskoj – Visualia Festival.

Visualia Festival kulturna je manifestacija i redovni dio cjelogodišnjega kulturnog programa zajednice koji je osmislila i koji provodi udruga Sonitus. Program Visualia predvode glavni ciljevi usmjereni na ulaganje i istraživanje novih medija i moderne tehnologije organiziranjem akcija, manifestacija, edukacija i ostalih aktivnosti; stvaranje vlastite umjetničke produkcije temeljene na rezultatima istraživanja te distribucija koja služi promicanju audiovizualnih, vizualnih i izvedbenih umjetnosti te stvaranju novih kulturnih trendova.

Zbog velikog interesa na radionicama održanih 2013. i 2014. godine u okviru festivala Visualia, 2015. godine niknula je ideja o osnivanju VisuaLab/EduSplash platforme – Multimedijske platforme za obrazovanje i razvoj u suradnji sa Udrugom Seasplash. VisuaLab je obrazovni model koji je i danas aktivan. Potiče međusektorsku suradnju (kultura + obrazovanje / znanost / turizam / gospodarstvo / društvo) i omogućuje umjetničku produkciju sudionika radionice te prezentaciju iste na kulturnim manifestacijama.

www.visualia-festival.com/

Labin art express XXI

1991. osnovano je KUD ‘Labin Art Express’ (L.A.E.), 1998. preregistrirano u kulturno-umjetničku udrugu, a 2005. nanovo registrirano kao udruga Labin Art Express XXI (L.A.E. XXI). Misija udruge je razvoj civilnog i otvorenog društva kroz proizvodnju i promociju novih umjetničkih praksi te subkulture mladih, s posebnim naglaskom na realizaciju projekta „Podzemni grad XXI.

L.A.E. je jedna od prvih registriranih kulturno-umjetničkih udruga u RH, koja 1993. pokreće i prvu hrvatsku nezavisnu radijsku postaju (Radio L.A.E.), iste godine zaštićuje vrijednu industrijsku i arhitektonsku baštinu Istarskih ugljenokopa “Raša” u Labinu kao nacionalno kulturno dobro, te 1998. god. u bivšoj rudarskoj Lamparni otvara prvi privatni, nezavisni kulturni centar u RH i pokreće projekt Podzemni grad XXI. Nakon 10-tak međunarodnih umjetničkih radionica, 12 TRANSART festivala te više od stotinu izložbi i brojnih drugih vizualnih i glazbeno-scenskih programa na kojima je sudjelovalo više od 900 domaćih i stranih umjetnika i drugih izvođača, udruga 2014. pokreće Bijenale industrijske umjetnosti, koje je s velikim uspjehom nastavljeno 2016. i 2018. godine. Pored Bijenala najvažniji trenutni projekti i programi udruge su: DKC Lamparna, Rudnici kulture – regionalna suradnička platforma, audio i video produkcija (Metal Guru – umjetnička frakcija L.A.E.), a od 2018. i dva prekogranična (SI-HR), suradnička kulturno-turistička projekta “Mine Tour” i “Inspiracija”.

www.lae.hr/

FARO11

Udruga Faro11 je osnovana u kolovozu 2014. s ciljem okupljanja mladih rovinjskih kreativaca i razvoja kreativnih industrija. To je i prva coworking inicijativa u Istri. 12 članova Udruge, redom profesionalci sa međunarodnim iskustvom, djeluju unutar širokog polja kulturnih politika, muzeoloških tema, (interaktivnog) dizajna, arhitekture, novih medija, fotografije, ekonomije i glazbe. Posebno razvija suradnju kulturnog/humanističkog i IT sektora. Promišljanjem suvremene kulture, baštine, novih tehnologija i poslovnih modela, misija udruge je poticati na stvaralaštvo te time stvarati podlogu za kvalitetnije, aktivnije i slobodnije društvo. Misija je utemeljena na uvažavanju različitosti, slobodnom stvaralaštvu i odgovornom upravljanju lokalnim resursima. Jedan od ciljeva udruge je razvijati kreativne industrije s ciljem zapošljavanja, edukacije mladih, razvoja nezavisne kulturne scene i njege naše društvene i kulturne realnosti.

www.faro11.hr/

Društvo arhitekata Istre DAI-SAI

DAI-SAI je strukovna organizacija dobrovoljno udruženih članova koja od 1998. djeluje na području IŽ s ciljem razvijanja i afirmiranja
arhitekture, kulture prostora i zaštite okoliša. DAI-SAI predstavlja predsjednik, a zastupaju ga predsjednik i tajnik, broji 109 članova. Među
značajnijim projektima koje provode su Dani arhitekture u Istri (Pula, Labin, Pazin, Poreč) te Otvoreni grad Pula koji se bavi oživljavanjem
napuštenih i zanemarenih prostora u gradu, koji se aktiviraju kao prostori-događaji kroz umjetničke i performativne intervencije. Partneri su u EU
projektu Future Architecture Platform.

www.dai-sai.hr/web/?cat=9

IKA – Istarska kulturna agencija – Agenzia culturale Istriana

IKA – Istarska kulturna agencija – Agenzia culturale Istriana je javna ustanova u kulturi čiji je osnivač Istarska županija-Regione Istriana. IKA je osnovana s ciljem pružanja podrške razvoju kulturnog sektora u Istri. U nastojanju da osnaži kulturni sektor IKA će prvenstveno djelovati na njegovom povezivanju u komplementarne cjeline kako bi se na taj način snizili troškovi realizacije programa, kvalitetnije koristili raspršeni resursi, materijalni i stručni, te kako bi kulturne organizacije iz Istre uspostavile što kvalitetnije veze na međunarodnoj razini. Umrežavanje u formalne mreže, ali i povezivanje i suradnja na realizaciji programa kao i sudjelovanje u mrežama kroz koje može djelovati na stvaranje kvalitetnijeg okvira za rad u kulturi na regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini, kao i pružanje podrške organizacijama koje su članovi takvih mreža, okosnica su postojanja IKA-e.

Misija Istarske kulturne agencije je razvoj kulturnih djelatnosti u Istarskoj županiji. IKA pruža podršku postojećim subjektima u kulturi kroz aktivnosti koje se odnose na informiranje, obrazovanje, jačanje kapaciteta, produkciju, promociju, te kroz posredovanje, moderiranje i olakšavanje komunikacije s tijelima lokalne samouprave, javne uprave i subjektima iz drugih sektora, osobito obrazovnog, znanstvenog i poslovnog. Vizija Istarske kulturne agencije je snažan kulturni sektor Istarske županije koji je nezaobilazan čimbenik gospodarskog, socijalnog, kulturnog i znanstvenog razvoja Istre.

www.facebook.com/istarskakulturnaagencija/

Partneri